"Oblaka s větrem, ale bez deště,
to je muž, který klame slibováním darů."
Př 25,14

"Město se strženými hradbami
je muž, který se neovládá"
Př 25,28

 "Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý,
věz, že hlupák má více naděje, než on."
Př 26,12

 "Spatříš-li muže ukvapeného v řeči,
věz, že hlupák má více naděje, než on."
Př 29,2é 

"Jako pták vyplašený z hnízda
je muž, který prchá ze svého místa."
Př 27,8

"Uhlí do výhně, dříví na oheň -
tím je svárlivý muž pro vzplanutí sporu."
Př 26,21