Slyším písničku
Nesmělou

Stále znova a znova
Tentýž nápěv

To malý ptáček
Jenž narodil se nedávno
Chce žít svůj život

Lety
Pády
Zpěv

Strach z neznáma…

Ale on vše dokáže!