Život mě často nutí improvizovat. Hledat nové cesty. Poznávat nepoznané. Posledních pět let bylo turbulentních, z toho ten poslední rok nabral opravdu grády. 

Bohu patří veliký dík, že jsem objevila obrázkovou komunikační metodu - a naše kotrmelce nabraly jasnější směr. Ráda bych vám dnes tuto metodu pár slovy představila a přidala jeden ze svých prvních výtvorů.

Obrázková komunikační metoda pomáhá dětem s autismem či vývojovou dysfázií pochopit okolní svět a dorozumět se se svými blízkými. Pracuje s fotografiemi či piktogramy. Když se zeptáte strýčka Googla, nabídne vám celou řadu definic, návodů i osobních zkušeností. 

V našem případě pomohly v první řadě fotografie - míst, kam pojedeme či půjdeme (dětské hřiště, obchod...), a osob, se kterými se setkáme (babičky a dědečkové, tetičky a strýčkové...). V druhé řadě (ale ne na nižší úrovni co do síly pomoci) stojí obrázkové písničky, které sdílela na svém blogu máma autistického synka. Vytiskli jsme písničku "Já mám koně", ukázali, předzpívali a stal se zázrak - naše dráče začalo zpívat a doslova nám rozkvétat před očima.

Abych mohla převést do obrázkové řeči naše oblíbené písničky (a nejen ty), hledala jsem zdroj vhodných obrázků a nalezla španělský web ARASAAC, který nabízí neustále se rozšiřující databázi piktogramů pro alternativní metody komunikace. 

Protože věřím, že obrázková komunikační metoda může pomoci nejen našemu dráčeti, ale i dalším dětem, chci se s vámi podělit o své obrázkové překlady. Prvním z nich je modlitba Otčenáš:

otcenas-str1.pdf  otcenas-str2.pdf  otcenas-str3.pdf  otcenas-str4.pdf

Prosím, nakládejte s nimi podle pravidel licence Creative Commons - tiskněte si materiály pro vlastní potřebu, používejte, sdílejte odkazy - ale vždy s uvedením zdroje: autorka překladu Klára Bobková, autor piktogramů Sergio Palao, zdroj ARASAAC (http://arasaac.org), licence CC, vlastnictví Gobierno de Aragon.