Dráčeti se obrázkový Otčenáš zalíbil ihned, jak jej při večerní společné modlitbě dostalo do drápků. Modlitbu zná zpaměti (nejen) z kostela, ale význam mu patrně stále unikal. To se změnilo s obrázkovým překladem.

Když jsem Otčenáš přeložila do obrázkové řeči (a že mi dal zabrat), s napětím jsem čekala, zda dráče zaujme stejně jako oblíbení písničky. Odpovědi jsem se dočkala hned večer, kdy namísto mlčení či bezobsažného odříkávání dráče začalo bystře sledovat ukazované obrázky a s pochopením  se modlit s námi.

A ve vteřině následující po "amen" přišlo další překvapení: Jakmile jsme se poprvé pomocí obrázků pomodlili Otčenáš, hledalo dráče modlitbu Sláva Bohu! Tak jsem po uložení dráčat do postýlky opět sedla k počítači.

A zde je výsledek mého snažení - modlitba Sláva Bohu v piktogramech: 

slavabohu-str1.pdf  slavabohu-str2.pdf

Jen vás prosím, stejně jako u předchozího příspěvku: dodržujte pravidla licence Creativ Commons - stahujte a tiskněte materiály pro svou potřebu, sdílejte odkaz přímo na tento blog - vždy s uvedením autorství: autorka překladu Klára Bobková, autor piktogramů Sergio Palao, zdroj ARASAAC (http://arasaac.org), licence CC, vlastnictví Gobierno de Aragon. Děkuji.