"...znalosti o alchymii získala polovina z nás ve filmu Císařův pekař a ta druhá polovina je načerpala ve filmu Pekařův císař. Když se řekne slovo alchymista, představíme si něco mezi vědou a podvodem, ale spíš ten podvod. Přitom...
...kupříkladu Isaak Newton: Všichni jsme se o něm učili ve fyzice jako o autorovi tří zákonů, na nichž fyzika stojí. On však byl především skvělý alchymista. Jeho zákony o pohybu a všeobecné gravitaci vznikly jako vedlejší produkt alchymistických pokusů. Newton byl jedním z nejpilnějších alchymistů, většinu času trávil v laboratoři mezi křivulemi, o pokusech si vedl velmi podrobné, obsáhlé záznamy..."

Televizní pořad Na plovárně asi netřeba představovat - Česká televize odvysílala již 667 dílů této talk show moderované Markem Ebenem. Knižní podobu dostaly některé z rozhovorů již několikrát - k dnešnímu dni třikrát v nakladatelství Reader´s Digest Výběr a dvakrát v nakladatelství Práh.

Ke svému rannímu šálku kávy s mléčnou pěnou otvírám výtisk z roku 2012 s titulkem NA PLOVÁRNĚ s Markem Ebenem. 24 osobností z umění, sportu, vědy a podnikání se zpovídá oblíbenému moderátorovi.

Každý z pestré plejády hostů je něčím zajímavý, ať už se jedná o populárního herce, prvorepublikového důstojníka, úspěšného sportovce, překladatele Bible, talentovanou architektku či uznávaného profesora. Není nutno číst tyto rozhovory popořádku či naráz, což považuji za velkou výhodu (mívám zpravidla jen necelých 5 minut času). Ještě jsem knihu nedočtla - a již jsem slíbila, že ji jen tak nezaložím do knihovny.