Píseň větru

čím žiju, co mne potkalo i postřehy jen tak

Archiv Srpen 2011

Známé modlitby ve španělštině s přepisem výslovnosti

Znamení kříže En el nombre del Padre, y del Hijo,y del Espíritu Santo. Amén. [výslovnost: en el nombre del padre, i del icho, i del espíritu santo, amén] Otče náš – Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo,santificado sea tu Nombre;venga a…