Píseň větru

čím žiju, co mne potkalo i postřehy jen tak

rubrika citáty


jedny myšlenka ze včerejšího kázání u salesiánů

Bůh s námi jedná jako GPS - když mineme křižovatku, kde jsme měli odbočit, on to započítá do svých plánů a dá nám možnost napojit se při nejbližší příležitosti na správnou cestu. o. Pavel Tichý

proč by se Bůh měl zajímat o moje zkoušky ve škole?

Bůh tě miluje - to dokázal svým životem a obětí Ježíš Kristus. Záleží mu na tobě a na věcech, na kterých záleží tobě - protože tě miluje...o. Josef Stuchlý, SJ

Modlitba je...

Modlitba je královna. A královna má vždycky přístup ke Králi.

Jaký nemá být muž?

"Oblaka s větrem, ale bez deště,to je muž, který klame slibováním darů."Př 25,14 "Město se strženými hradbamije muž, který se neovládá"Př 25,28 "Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý,věz, že hlupák má více naděje, než on.…

správně položená otázka

Neptej se, co si druhý zaslouží, ale co potřebuje, aby se dostal dál...

Bůh - zakázkový krejčí?

Bůh není zakázkový krejčí, který nám střihne život podle našich představ. Bůh je dárce kvalitních látek i účelných modelů a záleží jen na nás, co si z nich ušijeme.

Phil Bosmans 3

Životje příliš krátkýa náš světpříliš malý na toabychom z něho dělalibojiště.

Phil Bosmans 2

Nezapomeň:Každý den je ti darovánjako věčnost,abys byl šťastný.

Phil Bosmans

I ta nejnepatrnější květina, která je darována s láskou, vypráví krásnou pojádku, trochu zvláštní pohádku o kousku nebe na zemi, kde lidé jsou andělé, kde všechny úzkosti, bolesti a slzy dojdou útěchy, kde lidé pro sebe navzájem kvetou - jako…

o sebedůvěře a úspěchu

Ať věříš či nevěříš, že to dokážeš, vždycky máš pravdu.

o prohře

Existuje jediná prohra a to je přestat se pokoušet.

o překážkách

Pokud vidíš překážky, ztratil jsi z očí cíl.

Primo a Renate-Luise Maioli

Láska je bez barev, jestliže neumí být občas nevysvětlitelná, dobrodružná a bláznivá.

Phil Bosmans 2

Kdo miluje, může postrádat mnoho. Když v životě září láska, je všude světlo a teplo a všichni se cítí dobře. Když láska zhasne, prodlouží se stíny.

Phil Bosmans

Štěstí si nemůžeš koupit - láska je jenom zdarma.

Matka Tereza z Kalkaty

Jsme fyzicky odkázáni na to, mít radost, protože radost nám dává sílu. Nic nás nechrání lépe před pokušeními než radost. Radostné srdce ví, jak se může chránit před ďáblem. Radost je modlitba. Radost je síla. Radost je láska - je to síť lásky...

Ralph Waldo Emerson

Sebedůvěra je prvním tajemstvím úspěchu.

F. J. Sheen

Atomová bomba v ruce sv. Františka není tak nebezpečná jako kapesní nůž v ruce darebáka.

sv. Thomas More

Prosím tě, Pane, daruj mi humor a milost porozumět vtipu, ať mám radost ze života a radost umím druhým dát.