Píseň větru

čím žiju, co mne potkalo i postřehy jen tak

rubrika Odjinud


MODLITBA ŠTĚDROVEČERNÍ

Cítím již vanutí svátků vánočních nad svou hlavou. Není snad srdce křesťanského, které by se dnes nerozechvělo záchvěvem nejradostnějším, které by mohlo zůstati tak chladným jako venku zmrzmý sníh, či tvrdým jako na vodách led. Jednou jsem byla…

Pobožnost v čase adventním III.

III. "Ty, kdo jsi, co pravíš sama o sobě?" Tys mne vykoupil a jak často praví můj životskutky mými, že i vykoupení Tvé mi není ku spasení. Jsem Tvá sestřenka a jak často se zdá, že Tvoje učení z mého srdce odňato, v mé hlavě utlumeno, v mé duši…

Pobožnost v čase adventním II.

II. Pán blízko jest! Ano blízko jsi, předrahý Spasiteli můj, jen několik chvil uplyne, a duše má se bude klaněti v nehlubší pokoře nad Tvou kolébkou ve chlévě betlemském. Pán blízko jest! Tak blízko jsi, milovaný můj, že cítím Tvou přítomnost, že se…

Pobožnost v čase adventním I.

I. Byla to hrozná a pro všecko příští lidstvo nejosudnější chvíle, kdy vyřkla, ó Bože můj nejvýše spravedlivý, svatá ústa Tvá slova kletby: "Zlořečena bude země v díle tvém, v pracích budeš jísti z ní po všechny dny svého života. Trní a hloží bude…

Úvodní komentář

Stalo se a musela jsem (ale ráda!) znovu vyskládat knihovnu. Protože byly knihy pomíchány, znovu jsem je třídila a přemýšlela, kterak je do knihovny roztřídit a zařadit. Do ruky mi přišla i maličká knížka nadepsaná "Pomněnky". Byla z knihovny po…

požehnání pro každý den

Bůh buď nad tebou - aby tě střežil. Bůh buď před tebou - aby tě vedl. Bůh buď vedle tebe - aby tě chránil od nebezpečí zleva i zprava. Bůh buď za tebou - aby tě kryl před záludným nepřítelem. Bůh buď pod tebou - aby tě zvedl, když padneš. Bůh buď v…

Direktor alias školní polednice

U tabule dítě stálo, z plna hrdla mlčelo, nad rovnicí kvadratickou, jak se zdálo trčelo. "Nu tak řešte,zde je křída, zde je cirkl, lineár", v tichu tone celá třída a kluk zase neví dál. A zas nad tím trčí všichni: "I bodejť vás sršeň sám, že na vás…

Dokonalá láska

Láska nezná strach; dokonalá láska strach zahání... 1. list Janův, 4,18 Už jsi někdyšel nakupovat s prázdným žaludkem? Koupíě vše, co nepotřebuješ. Není důležité, jestli je to dobré - jen chceš naplnit žaludek. A když jsi sám, děláš ve svém životě…

Žij svůj život...

Čemu jste se u mne naučili, co jste přijali a uslyšeli i spatřili, to čiňte. A bůh pokoje bude s vámi. Filipským 4,9 Neviditelný Dirigent vede orchest, který nazýváme životem. Když speciální učitel pomáhá studentovi zaostávajícímu za ostatními nebo…

jak přiblížit atechnikovi IT pojem?

Framework je hrnec, takže to nemusíš vařit v ruce. ObiSkyWalker

moderní podobenství

Dneska mi kamarádka poslala zajímavý odkaz na jedno video na YouTube. Chci se o něj s vámi podělit, protože připomíná, že ve chvílích, kdy se cítíme být na dně a Bohem opuštěni, On nás naopak drží v náručí a říká: "Miluji tě. To spolu zvládneme."

mír Izraele s Palestinou na dohled?

Pokud prezident Šimon Perez myslí svá slova v rozhovoru vážně, bylo by to krásné. Nevím, ja vám ostatním, ale mně se situace na blízkém východě dosud příliš nelíbila.. Co vy na to?

je potrat zabitím?

Osobně o odpovědi na tuto otázku nepochybuji, ale názor, že zárodek není člověkem, interupce přerušuje, nikoliv ukončuje těhotenství apod. jsou velice rozšířené. V sobotu v MF Dnes vyšel zajímavý článek, který interupce kupodivu neobhajuje. Jmenuje…

Napoleon Hill

Jestliže si cíl dokážete představit a věříte v něj, můžete ho také dosáhnout.

S úsměvem v oku

Když se ti někdy zdá, že je život příliš těžký, zkus trochu napodobit klauna, kterému sice srdce pláče, ale který přece se smíchem hraje na housle pro jedno dítě, aby se vyléčil ze slz svého srdce. (Phil Bosmans: Nezapomeň na radost)

Audrey Hepburn: Deset rad pro krásu

1. Abys měla hezké rty, říkej hezká slova. 2. Pro krásné oči hledej v ostatních lidech to krásné. 3. Pro štíhlou postavu se rozděl o své jídlo s hladovými. 4. Pro krásné vlasy nech dětské prstíky, aby se ti v nich procházely alespoň jednou denně. 5.…

střípek z Konfuciových Zlomků

Máš-li dva bochníky chleba, prodej jeden a kup si hyacint, tím nasytíš i duši.

perské přísloví

Každá noc končí svítáním.