Píseň větru

čím žiju, co mne potkalo i postřehy jen tak

rubrika Pro dnešní den


Přání

Požehnaný Svatý týden prožitý s pohledem upřeným na Jeho tvář přeje Clara